Rozdělení systémů LPG

Podtlakový systém:
Nejrozšířenější, nejlevnější a zároveň nejstarší systém pracuje na principu podtlaku sacího potrubí automobilu. V reduktoru (výparníku, splyňovači) se redukuje tlak plynu z nádrže a dále dochází k tomu, že podtlakem sání se přitáhne membrána, která poté přes převod - páčku pootevře přívod LPG a to přímo do sacího potrubí kde se nachází mix (směšovač) a takto jednoduše to funguje. Průkopníkem tohoto nejjednoduššího systému byla firma LOVATO. Vzhledem k tomu, že tento systém dávkuje více či méně stechiometrickou (konstantní - neměnnou směs) pokusily se další firmy tento systém vylepšit, za všechny jmenujme firmu BRC se jejich reduktorem AT 90 asi nejkvalitnější zařízení tohoto typu. S tímto systémem se setkáme u vozidel s karburátorem (Š-105/120 , VAZ, Favorit.....)Ceny montáží těchto systém se pohybují od 10 500 - 14 000Kč.

Podtlakový systém s elektronickým řízením:
S nástupem vozidel se vstřikováním paliva, (jednobodovým později vícebodovým) se nadále zvyšují emisní limity, a taktéž u plynových systémů se stává nutností elektronika, která prostřednictvím el. škrtícího serva řídí plynule množství paliva na základě údajů z lambda sondy a škrticí klapky (TPS), tak aby výfukové plyny neobsahovaly nadměrné množství škodlivin a zároveň nedocházelo ke zničení katalyzátoru. Plynové řídící jednotky můžeme rozdělit na analogové (starší) a číslicové (novější). U číslicových jednotek už je dnes samozřejmostí komunikace při diagnostice závad a nastavení s osobním počítačem. (PC). Najdeme je například u vozidel Š- Felicia nebo první Fabia 1.4, Fiat Tipo 1.4 ... Ceny montáží v rozmezí 15 000 - 17 000Kč.

Vícebodové vstřikování plynu kontinuální:
Koncem minulého století se stále častěji objevují vozidla kde hliníkové sací potrubí je nahrazováno plastovým (Škoda Felicia1.6, Octavia ... ). Nastává problém s pevností sacího potrubí při náhodném zpětném zášlehu (např. vadná zapalovací svíčka). Tento problém byl zpočátku řešen zášlehovými klapkami. Konečné řešení přinesl právě nástup kontinuální vstřikování plynu, kdy je plyn z regulátoru přiveden přes dávkovací servo řízené elektronikou, jednotlivě do každého válce. Představitelem těchto systémů je IGS od firmy LandiRenzo nebo Just Haevy od firmy BRC. Cena těchto systémů byla 30 000 - 35 000Kč. V současné době již tento systém není dodáván, vzhledem k výrobě právě následujícího systému.

Sekvenční vstřikování plynu:
Stále větší podíl elektroniky v řízení motoru vozidel, si vyžádal revoluční řešení i v oblasti systémů LPG. Sekvenční vstřikování je určeno do nejnovějších typů automobilů, kde díky vysokým nárokům na přesnost řízení palivové směsi a dodržení nejpřísnějších emisních limitů, již nelze použít systém kontinuálního vícebodového vstřikování. Vzhledem k malému cenovému rozdílu, je jeho montáž výhodná i do starších vozidel vyžadujících vícebodové vstřikování. Také zde je řešen přísun paliva pro každý válec zvlášť, ale s tím rozdílem, že jednotlivé vstřikovací trysky jsou řízeny elektronicky. Průběh řízní je odvozen od signálu vstřikovacích trysek benzínových. Při použití tohoto systému se parametry  výkonu při provozu na plyn prakticky velmi málo liší od parametrů při provozu na benzín. Zástupci těchto systémů vyrobených v Italii jsou např: LOVATO (Smart, E-GO), LANDIRENZO (Evo, Omegas), ZAVOLI( Bora ), BRC ( S24) ... . V posledních letech se na trhu prosadily výrobky Polských firem (Polsko je dnes největším výrobcem komponentů v Evropě) výhodou těhto systémů je jejich cena i cena náhradních dílů a navíc parametry srovnatelné s italskými systémy . Cena montáže LPG s uvedeným systémem se v tomto případě pohybuje od 19.000 Kč.