Uvažujete o nákupu auta s již zabudovaným systémem LPG ?

Dovolujeme si, Vás upozornit na některé problémy, které se mohou vyskytnout:


  • Vozidlo řádně schválené pro provoz na LPG musí mít tyto doklady: Přílohu k technického průkazu (nebo alespoň duplikát), zde naleznete údaje o namontovaném systému a pravidelných revizích, kterými vozidlo prošlo (revize soustavy LPG jednou za rok). Záznam o schválení v TP a záznam v Osvědčení o registraci vozidla - "Provoz na alternativní palivo LPG - povolen".

  • Životnost nádrže systému je omezena na 10 let. Datum výroby najdete vždy na šťítku nádrže (nespoléhejte se na údaj uvedený v dokladech pro systém LPG). Výměna prošlé nádrže se pohybuje od 5 000 Kč do 8 000 Kč. VOZIDLO S PROŠLOU NÁDRŽÍ NEPROJDE STK, kde je tento údaj důsledně kontrolován.

  • Vozidlo musí být označeno nálepkou LPG na zadním skle a na plnicí koncovce.

  • Systém po několikaletém používání vyžaduje opravy (výměna membrán, atd.), u složitějších systémů se mohou tyto opravy neúměrně prodražit.

  • V poslední době se na trhu s ojetými vozidly stále častěji objevují vozidla přestavěná v zahraničí, hlavně Nizozemí, Belgie, Francie atd., v těchto vozech jsou použity soustavy LPG od výrobců, kteří na náš trh své zařízení nedodávají. Z tohoto důvodu je velice problematické tyto soustavy LPG servisovat v naší republice. Dnes se ve většině vozů jedná o systémy řízené elektronickou jednotkou LPG, která vyžaduje diagnostiku a nastavení pomocí speciálního software přes PC. Proto je nutné se ještě před koupí informovat o možnostech servisu daného zařízení. Z naší zkušenosti víme, že jsou tyto opravy problematické a často končí demontáží celého systému, nebo přemontáží podstatné častí systému na u nás běžně dostupné zařízení. Nejedná se rozhodně o levnou záležitost (8 000Kč - 25 000Kč)